pátek 19. prosince 2014

PAVEL HNILIČKA: ZÁPAS BILLBOARDY - PRAHA 2 : 0

Billboardy vedou proti občanům Prahy 2 : 0. Ministerstvo pro místní rozvoj pozastaví v nejbližších dnech účinnost pražských stavebních předpisů. Tím jsou de facto neplatné. Odpadá mimo jiné původní pravidlo omezující reklamu na max. 4 m2 v památkových rezervacích a zónách a nové pravidlo proti velkoplošným billboardům v zastavitelném území. Padají všechna nová ustanovení o uliční čáře, stavební čáře, výškové regulaci, pravidla pro stromořadí a spousta dalších instrumentů pro plánování města západního formátu. Všechno! Komplet!

Rada hl. m. Prahy mohla na úterním zasedání přijmout návrh radního pro územní rozvoj Matěje Stropnického a předpisy mohly platit dále. Pro radu jsme připravili návrh technické novely, který vyřešil připomínky MMR zaslané v říjnu letošního roku. Rada však rozhodla návrh nepřijmout a tím dala možnost MMR, aby pozastavilo účinnost na základě hlavního argumentu a tím je tzv. notifikace předpisu. Návrh prosincové novely spočíval ve vyjmutí několika ustanovení, které byly z pohledu MMR "potencionálně technicistní", a jejich nahrazení přímým odkazem na celostátní předpis. Věcně by tak pro občany platily pravidla nadále, jen by si občané v několika paragrafech museli vzít k ruce celostátní úpravu. Upozorňuji, že znění těchto "potencionálně technicistních", ustanovení měly pražské stavební předpisy s celostátní úpravou totožné, takže by se požadavky nezměnily, jednalo by se tedy pouze o formální proces.

Na jednání Rady hl. m. Prahy jsem byl pozván jako host k projednávanému bodu. Nejvíce proti návrhu vystupoval Karel Březina a Jan Slezák. Sice také hosté, ale se zásadním vlivem. Návrh technické novely nebyl přijat. Je pozoruhodné, že připravený návrh jsem posílal minulý týden v úterý na radnici a již ve středu přišel všem radním dopis od pana Fuxy z Bigboardu, ve kterém detailně rozebírá v čem je náš návrh špatně a proč jej nemají přijímat. Evidentně se lekl, že bychom problém mohli vyřešit. Rada mu v tom ale pomohla sama. Ten den se ještě psalo, že předpisy platí. Hned druhý bylo vše jinak.

Výzva MMR přišla několik dní po nabytí účinnosti nových Pražských stavebních předpisů začátkem října. Kdyby MMR poslalo výzvu v období po jejich schválení (Rada hl. m Prahy je schválila 15. 7. 2014) do nabytí účinnosti dne 1. 10. 2014, tak by bylo možné pouze odsunout účinnost staré vyhlášky č. 26/1999 Sb (OTPP). 

Tím, že výzva přišla po nabytí účinnosti, tak již nelze "oživit" starý předpis. Termín výzvy se trefil přesně do komunálních voleb a do výměny ministryní. Tomáš Hudeček se s Karlou Šlechtovou již jen stačil domluvit na formě spolupráce, dohodla se společná pracovní schůzka na 18. 11. 2014. Já jsem za IPR pro MMR v té době nebyl brán za odpovídajícího partnera. Nový náměstek Matěj Stropnický nastoupil kvůli dlouhým koaličním vyjednávání až 28. 11. 2014 (14 dní před uplynutím lhůty). Samotná lhůta byla nastavena na 60 dnů, nicméně požadovaný proces tzv. notifikace dle lhůt trvá minimálně 90 dní, takže úkol byl od začátku nesplnitelný. Na posledních schůzkách s MMR se díky aktivitě Matěje Stropnického začala rýsovat dohoda. Na straně MMR jednal nový náměstek Ondřej Votruba. Poprvé jsme potkali někoho vstřícného. Právě proto na něj asi bylo podáno trestní oznámení jako na mě. Tedy alespoň dle TV Nova. Čekám na dopis, ale zatím jsem ve schránce nic neobjevil.

Vzhledem k tomu, že se Rada hl. m. Prahy nepostavila za zpracovaný návrh a nemá zájem pokračovat v plánování města podle západních pravidel, podal jsem k dnešnímu dni na IPR výpověď. Nevadí mi snášet příkoří a křivdy, které s sebou veřejná práce s sebou nese. Nechci ale pracovat pro vedení města, které si neváží mé odborné práce a dává přednost jiným zájmům před starostí o podobu metropole. Rozhodnutí rady o sesazení ředitele IPR Tomáše Ctibora je pro mne důkazem, že se nebezpečně přibližují ony staré pořádky z doby opoziční smlouvy, ve kterých bylo plánování města dojnou krávou vybraných jedinců právě pro nepřehlednou manipulaci s pozemky. Těm vždy vadil a vadí odborný názor a věcná argumentace. Kéž bych se ve svém úsudku mýlil. Tomáše Ctibora si vážím nejen jako opravdového vizionáře a skvělého manažera, který dokázal vybudovat za krátkou dobu instituci IPR respektovanou až za hranicemi, instituci plnou nadšených lidí ochotných pracovat pro město, ale také jako odvážného člověka, který v listopadu 89 sehrál pro naší zemi zásadní roli. Je pro poslední dění na pražském Magistrátu příznačné, že právě on byl toto úterý odstraněn ze scény.

text / Pavel Hnilička (převzato z facebook profilu)

Žádné komentáře:

Okomentovat